• 23023588_289978124830156_563825137_n
  • 1
  • 24989288_304090530085582_1354014634_n
  • 24899106_304090520085583_545198156_n
  • 25105749_304090436752258_1911963353_n
  • 24899219_304087393419229_559244306_n
  • 24891538_304090243418944_1047865636_n__1_
Tin nổi bật
Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017
KẾ HOẠCH TUẦN 15(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017 )1/ Công việc:         - Chuyên môn:          + Thực hiện và hoàn thành chương trình tuần 15.          + Thực hiện tốt chương trình buổi 2 theo quy định.        + Tổ chức Hội thi “GVS-VCĐ-RCĐ” tại trường Trung Tâm, vào chiều thứ 5 (14/12/2017). Mỗi lớp dự thi 05 em.          + GV coi thi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê

Thống kê

Hôm nay : 0
Tổng số : 728