KẾ HOẠCH TUẦN 26

Từ ngày 4/3/2019-9/3/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 26

(Từ ngày 4/3/2019 đến ngày 9/3/2019)

 

1/ Công việc:

         - Chuyên môn:

         + Thực hiện và hoàn thành chương trình tuần 26.

         + Thực hiện tốt chương trình buổi 2 theo quy định.

         + Tiếp tục tổ chức phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành các môn học khối lớp 5 vào chiều thứ 3 và thứ 4.               

         + Tiếp tục tổ chức luyện chữ viết cho đội tuyển học sinh tham gia Hội thi “VCĐ-RCĐ” cấp thành phố vào chiều thứ 5.

         - Công tác Đội:

          + Thực hiện tốt công tác theo dõi thi đua.

          + Duy trì múa hát sân trường theo lịch.

         - Thể dục: Duy trì bài thể dục giữa giờ cho HS vào sáng thứ 2.

         - Y tế: Tiếp tục tổ chức súc miệng bằng muối Fluor cho HS.

         - Văn thư – Kế toán:

          + Cập nhật công văn đến, đi kịp thời.

          + Nộp các loại báo cáo về PGD theo quy định.

2/ Công tác khác:

        - GVCN nhắc nhở HS thực hiện tốt ATGT giờ đến trường cũng như giờ tan học.

        - GVCN luôn nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh trường, lớp và cá nhân sạch sẽ phòng chống dịch bệnh “Tay, chân, miệng” và sốt xuất huyết.

         * Ghi chú:   - Chương trình thứ 6 (8/3) dạy thay vào chiều thứ 5 (7/3).

                             - Thứ 6 (8/3) CB,GV,NV tham gia sinh hoạt Công đoàn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

                                                                                                                                       Tịnh Thiện, ngày 4  tháng 3  năm 2019

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         (Đã ký)

                                                                               Đoàn Huỳnh Thành

Bài viết liên quan