KẾ HOẠCH TUẦN 25

Từ ngày 25/2/2019-2/3/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 25

(Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 2/3/2019)

1/ Công việc:

         - Chuyên môn:

         + Thực hiện và hoàn thành chương trình tuần 25.

         + Thực hiện tốt chương trình buổi 2 theo quy định.

         + Tiếp tục tổ chức phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành các môn học khối lớp 5 vào chiều thứ 3 và thứ 4.

          + Kiểm tra toàn diện 02 GV: Văn Chi – 4C, Thu Sương – 5B vào sáng thứ 4.

         + Tiếp tục tổ chức luyện chữ viết cho đội tuyển học sinh tham gia Hội thi “VCĐ-RCĐ” cấp thành phố vào chiều thứ 6.

         - Công tác Đội:

          + Thực hiện tốt công tác theo dõi thi đua.

          + Duy trì múa hát sân trường theo lịch.

         - Thể dục: Duy trì bài thể dục giữa giờ cho HS vào sáng thứ 2,6.

         - Y tế: Tiếp tục tổ chức súc miệng bằng muối Fluor cho HS.

         - Văn thư – Kế toán:

          + Cập nhật công văn đến, đi kịp thời.

          + Nộp các loại báo cáo về PGD theo quy định.

2/ Công tác khác:

        - GVCN nhắc nhở HS thực hiện tốt ATGT giờ đến trường cũng như giờ tan học.

        - GVCN luôn nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh trường, lớp và cá nhân sạch sẽ phòng chống dịch bệnh “Tay, chân, miệng” và sốt xuất huyết.

- Tiếp tục triển khai và thu các khoản thu học kì II và nộp về Thủ quỹ tiền: Nước uống, quỹ Hội, quỹ Đội, báo Đội và Chương trình rèn luyện đội viên, giấy kiểm tra và giấy vẽ. Tổng cộng: 100.000 đồng.    

* 14 giờ, thứ 5 (28/02/2019): Họp HĐSP.

                                                                                                                                Tịnh Thiện, ngày 25  tháng 02  năm 2019

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                 Đoàn Huỳnh Thành

Bài viết liên quan