KẾ HOẠCH TUẦN 14

(Từ ngày 4/12/2017 đến ngày 9/12/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

(Từ ngày 4/12/2017 đến ngày 9/12/2017 )

1/ Công việc:

         - Chuyên môn:

          + Thực hiện và hoàn thành chương trình tuần 14.

          + Thực hiện tốt chương trình buổi 2 theo quy định.

         - Công tác Đội:

          + Thực hiện tốt công tác thi đua theo dõi.

         - Thể dục:

          + Duy trì thực hiện bài thể dục giũa giờ và bài võ cổ truyền cho HS.

          + 14 giờ thứ 4 (6/12/2017): Tổ chức thi đấu bóng đá mi ni học sinh lớp 4&5.

         - Y tế:

          + Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức súc miệng bằng muối Fluor cho HS.

- Văn thư – Kế toán:

+ Cập nhật công văn đến, đi kịp thời.

+ Nộp đầy đủ các báo cáo về PGD theo quy định..

 

2/ Công tác khác:

         - GVCN tiếp tục triển khai thu BHYT năm 2018 với số tiền 492.000 đồng/em (trừ HS hộ nghèo, cận nghèo và khuyết tật). (Đến hết ngày 10/12/2017).

         - GVCN nhắc nhở HS thực hiện tốt ATGT giờ đến trường cũng như giờ tan học.

         - GVCN luôn nhắc nhở học sinh vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

         - GVCN nhắc nhở học sinh dựng xe đúng nơi quy định.

         * Đảng viên tham gia kiểm điểm Chi bộ năm 2017 lúc 14 giờ (Thứ 2 ngày 4/12/2017).

                                                   Tịnh Thiện, ngày 4  tháng 12  năm 2017

                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            (Đã Ký)

   

                                                                                                                Đoàn Huỳnh Thành

 

Bài viết liên quan