KẾ HOẠCH TUẦN 2

(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017 )

1/ Công việc:

         - Chuyên môn:

          + Thực hiện và hoàn thành chương trình tuần 2.

          + Thực hiện tốt chương trình buổi 2 theo quy định.

          + Triển khai các chuyên đề chuyên môn vào chiều thứ 5 (15/9/2017).

         - Công tác Đội: Tiếp tục tập các bài trống và thành lập đội cờ đỏ theo dõi thi đua ở các khối, lớp.

         - Thể dục: Lập kế hoạch và tập bài thể dục giũa giờ cho HS.

         - Y tế: Xây dựng kế hoạch hoạt động “Phòng chống tai nạn thương tích cho HS; Y tế trường học, vệ sinh môi trường, ATTP,…”.

         - Văn thư – Kế toán:

          + Văn thư: Điều tra và lập danh sách HS nghèo, HS cận nghèo, HS khuyết tật năm 2017 (có xác nhận của UBND xã) để miễn 100% thuộc diện hộ nghèo và khuyết tật; giảm 50% thuộc diện hộ cận nghèo tiền BHTT cho HS.

          + Kế toán: Thanh quyết toán tiền sơn sửa trường lớp, tiền vật tư điện và tiền sửa chữa máy vi tính từ tháng 1 đến tháng 9/2017.

2/ Công tác khác:

- 16 giờ, thứ 2 (11/9/2017) Tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết vào sáng ngày thứ 3 (12/9/2017).

         - 14 giờ, thứ 4 (13/9/2017), họp PHHS phân hiệu Hòa Bân (HS Hòa Bân nghỉ).

         - 14 giờ, thứ 6 (15/9/2017), họp PHHS phân hiệu Trung Tâm ((HS Trung Tâm nghỉ).

         - Cho HS đăng ký đồ đồng phục và đồ thể dục (GV nhớ ghi số đồng phục từng em để tổng hợp và đăng ký với nhà may).

         - GVCN nhắc nhở HS thực hiện tốt ATGT giờ đến trường cũng như giờ tan học.

         - GVCN nhắc nhở học sinh dựng xe đúng nơi quy định.

                                                   Tịnh Thiện, ngày 11  tháng 9  năm 2017

              HIỆU TRƯỞNG

                                                                     (Đã ký)

                                                                   Đoàn Huỳnh Thành

                                                                                                 

 

Bài viết liên quan