18/12/17  Tin của trường  272
Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017
 11/12/17  Tin của trường  248
Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017
 18/10/17  Tin của trường  8709
Năm học 2017 - 2018 là năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX nhiệm kì 2015-2020;
 13/10/17  Tin của trường  285
Đêm Hội Trăng Rằm.