KẾ HOẠCH TUẦN 15

Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017

KẾ HOẠCH TUẦN 15

(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017 )

1/ Công việc:

         - Chuyên môn:

          + Thực hiện và hoàn thành chương trình tuần 15.

          + Thực hiện tốt chương trình buổi 2 theo quy định.

        + Tổ chức Hội thi “GVS-VCĐ-RCĐ” tại trường Trung Tâm, vào chiều thứ 5 (14/12/2017). Mỗi lớp dự thi 05 em.

          + GV coi thi VCĐ-RCĐ: Đỗ Thu, Nga, Hậu, Sơn, Trung (14 giờ).

        + GV chấm thi VCĐ-RCĐ: Lệ Hường, Cúc, Đỗ Hường, Ngọc, Sương (15 giờ).

         - Công tác Đội:

          + Thực hiện tốt công tác theo dõi thi đua.

         - Thể dục:

          + Duy trì thực hiện bài thể dục giũa giờ và bài võ cổ truyền cho HS.

          + 14 giờ, thứ 4 (13/12/2017): Tổ chức thi đấu bóng đá mi ni học sinh lớp 4&5.

         - Y tế:

          + Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức súc miệng bằng muối Fluor cho HS.

- Văn thư – Kế toán:

+ Cập nhật công văn đến, đi kịp thời.

+ Nộp đầy đủ các báo cáo về PGD theo quy định..

 

2/ Công tác khác:

         - GVCN tiếp tục triển khai thu BHYT năm 2018 với số tiền 492.000 đồng/em (trừ HS hộ nghèo, cận nghèo và khuyết tật). (Đến hết ngày 13/12/2017).

         - GVCN nhắc nhở HS thực hiện tốt ATGT giờ đến trường cũng như giờ tan học.

         - GVCN luôn nhắc nhở học sinh vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

         - GVCN nhắc nhở học sinh dựng xe đúng nơi quy định.

         * Thành, Tường, Thủy, Liên tham dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2017 tại Hội trường UBND xã Tịnh Thiện, lúc 7 giờ 30 (thứ 3 ngày 12/12/2017).

                                                   Tịnh Thiện, ngày 11  tháng 12  năm 2017

                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                      (Đã Ký)

                                             Đoàn Huỳnh Thành

Bài viết liên quan